Tajemnice snu logo

Sennik Batalia

Wyobraża walkę, która toczy się w twoim wnętrzu. Nie akceptujesz jakiejś części swojego życia. Stąd wewnętrzna odmowa i konflikt. Osoba, z którą walczysz, to symbol tego, co chciałbyś wyplenić i w sobie i w swoim otoczeniu. Taki sen powoduje ogromne napięcie. Konieczny jest odpoczynek, zalecana medytacja.

Zobacz również: