Tajemnice snu logo

Sennik Biblia

Czytanie ustępu z Biblii mówi o tym, co powinieneś zrozumieć, w zależności od stopnia indywidualnego rozwoju. Symbolicznie chodzi tu o przeżycie wydarzeń inicjujących, które prowokują duchową ewolucję. Koniecznie trzeba zastanowić się nad czytanym tekstem, żeby zrozumieć przyczyny wewnętrznych zmagań i ich ewentualne skutki.

Postacie biblijne, zarówno męskie, jak żeńskie, należy identyfikować ze śniącym bez względu na jego płeć.

Przykład: naród hebrajski oznacza twoją osobistą wiarę, opartą na tradycji czy nauce biblijnej.

Naród egipski sygnalizuje skierowanie zainteresowań na przyjemności ziemskie.

Mojżesz symbolizuje inicjacyjną interwencję duchowego mistrza.

Wygnanie ma oznaczać koniec próby.

przejście Jordanu - drogę ludzkiego ducha, który staje się wybrany, nieśmiertelny.

Zobacz również: