Tajemnice snu logo

Sennik Chata

Przywodzi myśli o przejściu przez życie, o niepewności przeprawy do innego świata. Wszystkie istoty ludzkie żyją w chatce, przejściowej siedzibie żywych, wygnańców, jakimi jesteśmy na nizinach ziemskiego świata.

jej widok we śnie - skłania do ascezy, potrzeby żywienia się innymi wartościami niż ziemskie. Po takim śnie niezbędna jest medytacja.

widok chatki zapowiada w konkretnym życiu - niepewność planów miłosnych lub innych. Chwila, w której odczuwamy wrażenie, że nie cenimy się sami i nikt nas nie ceni. Czasami ktoś ma świadomość, że te chwile to droga do innego rozkwitu.

Zobacz również: