Tajemnice snu logo

Sennik Cyrkiel

Symboliczne przedstawienie ducha pomiaru i medytacji w poszukiwaniu doskonałości.

Na płaszczyźnie naukowej jest symbolem geometrii i astronomii w tym sensie, że mówi o głębszym rozwoju umiejętności liczenia i metody. Które z tych dwóch znaczeń da się zastosować w języku onirycznym na podstawie dotychczas przeżytych doświadczeń?

Jakie poszukiwania zaprzątają cię bez reszty w chwili obecnej? Cyrkiel służy do wykreślenia koła, a więc perfekcji, wiedzy idealnej. Jaką sferę czy planetę swojej psyche chcesz przebadać?

Zobacz również: