Tajemnice snu logo

Sennik Demeter

Królowa płodności i wiecznej cykliczności, której rytm i kolejność kontroluje, w życiu onirycznym jest symbolem usprawiedliwionych ambicji materialnych. Jako bogini opiekuńcza napełnia dusze w nowych wcieleniach pokarmem duchowym i ujawnia prawdziwy sens życia. Pojawienie się jej we śnie pozwala na konieczne rozjaśnienie głębokich prawd na drodze do pomyślniejszej egzystencji materialnej.

Zobacz również: