Tajemnice snu logo

Sennik Dworzec

Potwierdza wewnętrzne zmiany niezbędne do wyboru innej drogi życiowej.

znaleźć się na peronie - oczekiwanie na nowy start w życiu, nowe przebudzenie świadomości, rozważanie innej drogi.

niewielka stacja - niezbyt istotna zmiana.

wielki dworzec - zadziwiająca przemiana wewnętrzna. Plany na dużą skalę.

czekać na dworcu kolejowym - mocno się czymś rozczarujesz.

olbrzymia liczba bagaży uniemożliwia wejście do wagonu - niezdolność poderwania się od przeszłości, co stanowi przeszkodę w dalszym rozwoju, utrudnia przybycie na czas, by wykorzystać szanse.

zgubić bilet - wyjaśnia pomieszanie, które utrudnia dotarcie do innego wymiaru duchowego, uniemożliwia zmianę albo z powodu niedbałości, albo niemożności.

zabłądzić na dworcu - nieumiejętność sprecyzowania własnych pragnień.

widzieć liczne krzyżujące się tory - konieczność głębokiej analizy własnych motywacji, śniący czuje się przytłoczony liczbą możliwych wyborów.

jeśli pociąg przywozi nas na nieznany dworzec - zaczyna się jakiś nowy etap, nowa praca, nowa pasja.

konduktor lub zawiadowca - reprezentuje tę część naszej osobowości, która sprawdza, czy cały potencjał nastawiony jest na nową orientację i czy sprzyjają jej okoliczności.

wsiadać do pociągu - zaangażować się w nowe życie, nowy kierunek, nadejdzie oczekiwana zmiana.

Zobacz również: