Tajemnice snu logo

Sennik Erotyzm

Źródło ognia, erotyzm pozostaje największym źródłem ognia dającego się przekształcić w płomień mistyczny, boski. Wszelka euforia, upojenie, każde rozpalenie, każda ekscytacja zmysłowa i seksualna wyraża w życiu onirycznym oczarowanie ducha.

We śnie funkcje ciała przekształcają się w ćwiczenia i poruszenia ducha. Fizyczny erotyzm staje się upojeniem emocjonalnym, duchowym. Rozkwit uczuć, miłosnej namiętności wyraża się w snach fizycznym orgazmem.

Ogień duszy tworzy życie, ogień zlepia, łączy dwa uczucia, a także zaangażowania przyjacielskie, miłosne czy nadprzyrodzone. Erotyzm jest częścią koncepcji filozoficznych, różniących się w zależności od kraju, obyczajów. Erotyzm powoduje krążenie energii. To największa siła w człowieku.

kochać się we śnie z osobą tej samej płci - to wyjść poza wewnętrzną dwoistość. Znaleźć siłę, by zaakceptować to, co niemożliwe do zaakceptowania. Odnaleźć harmonię przez przeciwieństwa.

kochać się z osobą płci odmiennej - pragnienie nowego związku. Osoby, którym uda się osiągnąć orgazm, zakochają się namiętnie.

kochać się z kimś i nie mieć orgazmu - nie móc kochać.

Jeśli we śnie nie masz orgazmu, musisz się odżywiać bardziej naturalnymi produktami, nastawić się na bardziej intensywne życie duchowe, by na nowo rozpalić ogień, odzyskać dynamizm.

Zobacz również: