Tajemnice snu logo

Sennik Eumenidy

Nazywano tak Erynie, aby je przebłagać (eumenides = łaskawe). Eumenidy we śnie symbolizują zdolność przebaczania błędów sobie i innym, co pozwala wznieść się ponad stan winy, posłużyć się własnymi słabościami, by bardziej zbliżyć się do doskonałości, wydostać się z chaosu.

Zobacz również: