Tajemnice snu logo

Sennik Fale

przeprawa przez fale - konflikty, walki, rozmaite zawirowania.

zanurzyć się w fale - oczyszczający wpływ radykalnej zmiany. Poszukujesz prawdy, nowych myśli, od tej pory całkowita zmiana postawy.

wynurzać się z fal - szczęśliwe rozwiązanie prowadzące do lepszego zrozumienia własnych możliwości i wyboru kierunku w życiu.

fala unosząca śniącego - symbolizuje życie uporządkowane, łatwy sukces i szczęście, jeśli fala zmierza do jasnego miejsca.

nieznana siła może wzburzyć fale - reprezentuje ona bodźce nieświadomości w wyniku ciężkiego ciosu. Fala to jakby kierunek przeznaczenia. Dokąd cię niesie? Na drogę szczęśliwą czy nie?

Zobacz również: