Tajemnice snu logo

Sennik Foka

Reprezentuje kobietę, której niedostępność wynika z obawy przed seksem lub chęci zachowania czystości.

Reprezentuje także tę część nas samych, której nieświadomie nie chcemy odsłonić, aby umożliwić przemiany wewnętrzne.

To ukrywanie służące rozwojowi wewnętrznemu.

Zobacz również: