Tajemnice snu logo

Sennik Galera

Wskazane jest bardziej krytyczne spojrzenie na znajomych i na działania. Konieczność ostrożności i dyskrecji, a dotyczy to zarówno miejsc, w których bywamy, osób, które widujemy, jak i planowanych przedsięwzięć, jeśli we śnie jest się galernikiem. Wskazuje także na brak satysfakcji zawodowej.

Zobacz również: