Tajemnice snu logo

Sennik Gilotyna

Wzbudza chęć samoukarania. Iść na gilotynę to przeżywać poczucie winy wobec kogoś.

Każdy popełnia błędy w wyniku braku dojrzałości. Wszyscy powinni się nauczyć wybaczać sobie wzajemnie.

Zobacz również: