Tajemnice snu logo

Sennik Graal

Naczynie, którym Chrystus miał się posługiwać podczas Ostatniej Wieczerzy. Jego posiadanie zapewnia wieczną młodość.

Jest oczywiste, że wszyscy możemy ją posiadać mistycznie dzięki kontemplacji i ascetyzmowi.

Zbyt często nieumiejętność rezygnacji z rozkoszy materialnych, takich bogactwo czy sława, zaślepia kandydata na ascetę. Graal symbolizuje dostęp do najwyższej formy wiecznego poznania w wyniku zaakceptowali ziemskich prób.

Jeśli więc pojawia się w twoich snach, mówi o twoim życiu wewnętrznym, ponieważ we śnie znaczy to samo, co na jawie.

Zobacz również: