Tajemnice snu logo

Sennik Histeria

We śnie tak jak w życiu jest to stan emocjonalny spowodowany problemem często całkiem nierozwiązywalnym w opinii śniącego. Postaraj się poszukać przyczyn takiego stanu.

Zobacz również: