Tajemnice snu logo

Sennik Hodowla zwierząt

Hodowla mówi o rozwoju życia wewnętrznego, o poskramianiu naszych odruchów i emocji, aby osiągnąć panowanie nad sobą prowadzące do prawdziwej wolności. Zwierzęta symbolizują nasze najgłębsze instynkty. Któż z nas nie marzy o tym, by zobaczyć pisklę wykluwające się z jajka, by stanąć na czele stada, a jeśli nie dane mu jest być pasterzem, to przynajmniej chciałby spotkać pasterza. Pasterz to wewnętrzny przewodnik, który naucza i z pełną czujnością kieruje na ścieżkę wiedzy, dojrzałości.

W życiu onirycznym rzadko prowadzimy stado zwierząt. Czasami widzimy, jak się rodzą, doglądamy ich, karmimy, obserwujemy na pastwisku, niekiedy poskramiamy. Hodowla zwierząt łączy się z poskramianiem naszych porywów, co dotyczy sfery uczuciowej, zawodowej i duchowej, ponieważ skłonności decydują o naszym zachowaniu i sposobie traktowania dotychczasowych przeżyć.

Dobre zarządzanie stadem oznacza prawidłowe podążanie za wewnętrznym przewodnikiem w stronę miłości, umiejętności współżycia, a w konsekwencji w stronę sukcesu, powodzenia. Trzeba zanalizować nasz sposób bycia, czyli stosunki ze zwierzęciem (instynktem),które nas symbolizuje, i z pozostałymi.

Zobacz również: