Tajemnice snu logo

Sennik Honor

przyjmować honory - radosne chwile.

honory przypadną komuś innemu zamiast tobie - smutek.

pozbawić kogoś czci - złe czasy.

być zmuszonym zaświadczyć o honorze - masz czyste sumienie.

Zobacz również: