Tajemnice snu logo

Sennik Horus

Bóg z głową sokoła. We śnie można go zobaczyć jako oko lub dysk słoneczny ze skrzydłami krogulca. Prowokuje walki między siła światła i ciemności. Jest okiem sprawiedliwości, nadzoruje przestrzeganie praw boskich. Jego widok zmusza nas do otwarcia się na prawa naturalne, spisane w każdym z nas, bo wcześniej czy później przejdziemy próbę, która zmusi nas do przejścia z ciemności w światło. Widzimy Horusa we śnie po okresie inicjacji.

Zobacz również: