Tajemnice snu logo

Sennik Hotel

Tylko nieliczni mieszkają w hotelu.

Jest to więc symbol tymczasowości, czegoś, co nie może trwać. Jeśli nie przepowiada rzeczywistej podróży, jest to sen złowróżbny. Nie można się przystosować do sztuczności, gdzie nic nas nie wiąże z życiem. Chyba że taki kontekst społeczny brany jest pod uwagę tylko tymczasowo, jako konieczność rozrywki i odpoczynku.

Toteż znaleźć się w hotelu czy motelu to zapowiedź szeregu porażek związanych z treścią snu.

Zobacz również: