Tajemnice snu logo

Sennik Hybryda

Święte monstrum, rozdziera człowieka pomiędzy dobre a złe instynkty lub reprezentuje sublimację jednej siły. Wskazuje cel, który należy osiągnąć.

Mieszanka dwu odrębności, hybryda stanowiąca pół człowieka, pół zwierzęcia jest przejawem sacrum i pojawia się w ważnych snach, kiedy psyche doznaje istotnych przemian.

wśród hybryd człowiek-wąż - reprezentuje wyższą siłę inicjującą.

człowiek z głową lwa - siła symbolizująca królewskość.

człowiek z głową byka - inicjacja pasterza.

człowiek z głową konia - inicjator wielkich wzlotów nadprzyrodzonych.

Zobacz również: