Tajemnice snu logo

Sennik Imię

Imię to słowo o właściwościach magnetycznych, wywierające wpływ na charakter osoby, która je nosi. Na każdego oddziałuje rezonans wibracji emitowanych przez jego imię lub nazwisko.

We śnie wymawiać czyjeś imię oznacza zwracanie na siebie uwagi tej osoby. To próba wpływu na jej umysł prowokującą inwokacją, tonem prośby lub rozkazu, ponieważ imię jest materią żywą, o uświęconym znaczeniu, które dopasowuje się do wpływów, nacisków, do magii.

Nieskończona wartość imienia pozwala się wznieść na najwyższe poziomy identyfikacji, jeśli wymawia się je jako inwokację. Oznacza to dotarcie do noszącego dane imię, wejście na jego poziom, utożsamienie się z jego możliwościami duchowymi lub miłosnymi, co w konsekwencji oznacza otrzymywanie.

wymawiać poprawnie i wyraźnie czyjeś imię - to nawiązanie silnej i tajemniczej więzi, pozwalającej na wymianę nadawania i odbioru, zarówno z osobą wymienioną z imienia, jak i z pośrednikiem. Trzeba więc brać pod uwagę to, że ilekroć słyszysz wymówione głośno swoje imię, to znaczy, że ktoś potrzebuje pomocy i myśli o tobie. Wybrał ciebie w jednej ze stref swojego życia.

wymawiać czyjeś imię - potrzebujesz wsparcia albo przeżywasz ważne miłosne odkrycie. Sprowadza się to do konieczności dokonania wyboru uczuciowego lub ewolucyjnego.

nosić inne imię niż to, które ma się naprawdę - zapowiedź wielkiej przemiany wewnętrznej, przyjęcie nowej osobowości.

podpisać się imieniem - zaangażować, się definitywnie w sprawę, której dotyczy cały kontekst snu.

zapomnieć swoje imię - poszukiwanie nowej tożsamości.

widzieć imię wypisane dużymi literami na tablicy reklamowej lub w nagłówku gazety - znak, że w aktualnie toczącej się sprawie posłużysz za konsultanta.

utracić swoje imię - tak jak w rzeczywistości oznacza to złą reputację.

Zobacz również: