Tajemnice snu logo

Sennik Jarzmo

Być w jarzmie: czyim? Miłości, szefa, naciągacza, małżonka, żony, rodziny?

Jarzmo zakłada dominację dręczyciela, który podporządkowuje i nagina. Jak znosi się to jarzmo? Jak się z niego wyzwala? To pytanie trzeba postawić.

Znosić jarzmo w sposób upokarzający czy znosić je dobrowolnie, aby wzmocnić wolę i dokonać oczyszczenia - to różnica, którą należy wychwycić.

Jarzmo we śnie znaczy najczęściej ciężką, straszną pracę.

zrzucić jarzmo - odnaleźć niezależność. Jarzmo jako rodzaj kary łączy się z rozwojem wtajemniczonego, który nie poznał jeszcze wewnętrznego światła.

Zobacz również: