Tajemnice snu logo

Sennik Jeleń

Symbol stałej odnowy, gotowości do działania w płaszczyźnie wzniosłości duchowej przypomina znaczenie, jakie przypisujemy orłu. Jego pojawienie się we śnie zachęca do ostrożności i zachowania rozwagi.

widzieć jelenia w dobrej formie - znak przezwyciężenia największych trudności.

zostać zranionym przez jelenia - znak braku panowania nad sobą wobec wydarzeń zewnętrznych, powodującego poczucie niższości.

zabić jelenia - zapowiedź spadku.

polować na jelenia - uwaga na omijanie prawa w interesach, konsekwencje mogą być bardzo przykre.

Jeleń często obiecuje podróże, które okażą się korzystne lub nie, zależnie od stosunku zwierzęcia do śniącego. Na ogół jednak zapowiada szczęśliwe wędrówki. Pisarze przypisują mu seksualne zapały.

jeśli mężczyźnie śni się jeleń - zbyt łatwa akceptacja awansów czynionych przez kobietę.

jeśli śni się kobiecie - skłonność do niewierności.

Zobacz również: