Tajemnice snu logo

Sennik Jeżowiec

To małe morskie zwierzątko reprezentuje życie duszy, która osiągnęła szczyt doskonałości. Można go identyfikować z duchem, któremu udał się harmonijny mariaż wrażliwości i racjonalności.

Na płaszczyźnie materialnej jego widok zapowiada sukces dzięki magnetyzmowi, który rodzi zrównoważenie i panowanie nad sobą.

jeść jeżowca - obietnica najrozkoszniejszych chwil w miłości i wielkie radości mistyczne.

Zobacz również: