Tajemnice snu logo

Sennik Język

Rodzi się w powiązaniu z wiedzą lub objawieniem.

Stanowi otwarcie, przez które przedostają się obrazy wyobraźni, idee, uczucia, znaczenia, dźwięki komunikujące rzeczywistość.

Istnieją różne rodzaje języków, mówionych lub pisanych, zagadkowych lub objaśniających. W snach język jest przekazem enigmatycznym i mistycznym, który śniący odkryje wraz z upływem czasu i zdobywaniem doświadczeń.

wieża Babel - symbolizuje pomieszanie umysłu (pomnożenie języków), boską karę za pychę.

znaleźć się w wieży Babel - zapowiedź potępienia, surowego sądu z powodu zbytniego zainteresowania wygórowanymi ambicjami.

Natomiast dar języków to przeciwieństwo wieży Babel.

posiąść we śnie słynny dar języków - obietnica otwarcia się na prawdę i zdolność jej wyrażania; zdolność przebicia się przez ignorancję i lepsze zrozumienie osób i wydarzeń; przenikliwość, czyli prawdziwa intuicja. Mantra jest także sposobem wyrażania prośby, by istota boska zeszła do nas. Dźwięczne westchnienia mają niespodziewaną siłę rezonansu, są prawdziwym językiem komunikacji między sferą nieba a ziemi, aby sprowadzić na świat kosmiczne błogosławieństwo.

Zobacz również: