Tajemnice snu logo

Sennik Kajdara

Bóg złota i wiedzy w plemieniu Fulbe. Przyjmował rozmaite postacie, kiedy stawał się widzialny, wolał jednak pokazywać się jako starzec, niewielkiego wzrostu i zdeformowany, albo jako żebrak, aby wprawić w pomieszanie umysły powierzchowne lub zbyt żądne bogactw. Dlatego właśnie legenda przydziela mu krainę karłów lub duszków-pigmejów. Przedstawia się go z siedmioma głowami (siedem dni), dwunastoma rękami (dwanaście miesięcy) i trzydziestoma stopami (trzydzieści dni). Porównywany do słońca symbolizuje czas, uczestniczy w porządku kosmicznym i przyczynach wszelkiej dezorganizacji. Jest niby słońce dla wędrownych pasterzy afrykańskiej sawanny. Reprezentuje spektrum światła, które otwiera ostatni etap drogi do oświecenia.

Zobacz również: