Tajemnice snu logo

Sennik Kamera

Służy do filmowania wydarzeń. Reprezentuje tę nieświadomą część życia, która rejestruje to wszystko, co należy umieścić w życiowym archiwum jako punkt odniesienia w razie potrzeby.

Zobacz również: