Tajemnice snu logo

Sennik Kapral

Wskazuje śniącemu, że osiągnął górny pułap swoich ambicji.

Zobacz również: