Tajemnice snu logo

Sennik Karp

Na Dalekim Wschodzie symbolizuje pragnienie długowieczności. W Wietnamie jego wizerunek pod dachem chroni przed pożarem.

W Chinach symbolizuje odwagę, wytrwałość i męskość w odniesieniu do chłopców. Odnosi się także do supremacji intelektualnej.

W Japonii pozycja karpia rozkrojonego na desce wskazuje, jaka ma być postawa ziemianina wobec śmierci: brak oporu i akceptacja.

W plemieniu Bambara nad Nigrem symbolizuje płodność, zarówno w płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej.

Nam kojarzy się z milczeniem: nawet w życiu onirycznym zachęca do zachowania najgłębszej dyskrecji.

Zobacz również: