Tajemnice snu logo

Sennik Karzeł

Reprezentuje siły negatywne, ciemne, żeby nie powiedzieć, niemoralne.

Reprezentuje instynktowne, niekontrolowane skłonności. Żyje w każdym człowieku, który zaspokaja swoje pragnienia materialne: chwały, bogactwa, seksu, zapominając o obowiązkach moralnych, o swojej duchowej misji. W snach symbolizuje czasami zagubienie, które przeszkadza nam w dotarciu do skarbu, do tak poszukiwanego świętego centrum.

widzieć siebie w postaci karła lub widzieć nieznajomego karła - nieświadomie działać na własną szkodę, ściągnąć na siebie pecha może z powodu braku przygotowania, może z braku szacunku, rzadko z powodu braku inteligencji, raczej wprost przeciwnie.

widzieć znajomego karła lub znajomą osobę wzrostu karła - musimy dostrzec moralny, duchowy, kulturalny, a może i materialny upadek określonej osoby, pecha, jakiego prowokuje swoją postawą.

Zobacz również: