Tajemnice snu logo

Sennik Kazirodztwo

We śnie symbolizuje wyzwanie rzucone uświęconemu porządkowi społecznemu, zuchwałą odwagę w walce z konformizmem. Wśród opowieści o mitologicznych bogach i boginiach kazirodztwo zajmuje poczesne miejsce.

jeśli popełniasz kazirodztwo - w życiu onirycznym nie oznacza to problemów neurotycznych, wskazuje jednak na pragnienie pokonania strachu, lęku, odwagi potwierdzenia się w planie, który nie ma żadnego związku z synowską seksualnością, z kazirodztwem. Wskazuje na odwagę w chęci realizowania nieprawdopodobnych planów.

Jeżeli jednak w ciągu dnia kazirodztwo krąży w twoim krwiobiegu, wtedy przeżywasz w nocy to, o czym myślisz za dnia. Musisz zanalizować swoje motywacje w powiązaniu z obrazami ze snów i zorientować się, czy kierują tobą bodźce neurotyczne, czy chcesz się zuchwale potwierdzić w swoich planach.

Zobacz również: