Tajemnice snu logo

Sennik Klif

Jest przeciwieństwem przepaści, świadczy o pokonaniu dna, czyli naszych ułomności. O przekroczeniu progu, który pozwala zobaczyć własne ograniczenia. Sygnalizuje powrót na powierzchnię, czyli zmierzanie do rozwoju, rozkwitu osobowości.

We śnie, tak jak w życiu, najważniejsze jest, by nie spaść.

wejść na szczyt klifu - opanować lęki, słabości dzięki sile woli, dostać się na wyższy stopień drogi do wolności, panowania nad sobą, zdobyć większą siłę, osiągnąć doskonałość. Poczucie ogromnej radości.

znaleźć się u podnóża klifu - pragnienie szczęścia lub wyniesienia. Bezczynność i bezruch w wyniku niezdolności zrealizowania pragnień czy podjęcia bardziej satysfakcjonujących przedsięwzięć.

kierować się w stronę morza bez wchodzenia na górę - medytacja, samotność, poznawanie samego siebie, okres stagnacji i introspekcji.

spaść z klifu - klęska, utrata autorytetu w wyniku zuchwałości, źle skierowana brawura, chwila moralnej depresji, regres.

Zobacz również: