Tajemnice snu logo

Sennik Kocioł

To naczynie wszystkich mutacji psychicznych i nadprzyrodzonych. Czy należy do kotłów kuchni magicznych i demonicznych? Czy może jest to kocioł do gotowania?

Może zapowiadać zarówno okres regresu, poświęcenia i inicjacji, jak i odrodzenia wewnętrznego lub duchowej obfitości.

Czy to kocioł służący badaniom naukowym? A więc spełnia swą obietnicę: zrozumienia na nowo. A może używany jest jako rytualne naczynie do gotowania ofiar i ofiarowania winnych, jak to praktykowano w Chinach w średniowieczu? Oznajmia więc pragnienie oczyszczenia w sensie duchowym.

Na ogół znaczenie kotła wiąże się z poszukiwaniami mistycznymi, z regeneracją, jest to odpowiednie miejsce dla zmartwychwstania ducha mającego wpływ na życie biologiczne.

Mówi także konkretnie o uczuciach.

pusty kocioł - oznaka samotności, zastoju.

To, co się warzy w kotle, pokazuje, na jakiej podstawie tworzą się i konsolidują nowe więzi rodzinne, przyjacielskie lub miłosne.

Kocioł stosowany w czarnej magii oferuje najgorętsze próby z powodu złej woli tych, których darzymy uczuciem, lub tych, którzy się mszczą.

Zobacz również: