Tajemnice snu logo

Sennik Koleina

znaleźć się w koleinie - zadowalać się przeciętnością, nie szukać nowych ideałów i horyzontów. Konwencjonalne postępowanie.

Zobacz również: