Tajemnice snu logo

Sennik Kontroler

Reprezentuje obiektywną ocenę. Jego rola polega na osądzeniu naszego zachowania i ustaleniu, czy możemy mieć dostęp do nowego kierunku w życiu wewnętrznym.

Zobacz również: