Tajemnice snu logo

Sennik Kozioł

Ma podwójną symbolikę, pozytywną i negatywną. Jego pojawienie się we śnie zmusza nas do zrównoważenia sił witalnych według zasady złotego środka.

w ikonografii chrześcijańskiej - przedstawienie szatana.

w wyobrażeniach popularnych - reprezentacja perwersji, zmysłowości osoby kochanej.

widzieć kozła na czele stada kóz - nie pozwól, by człowiek mający władzę wciągnął cię w niekorzystną sprawę.

Zobacz również: