Tajemnice snu logo

Sennik Kruk

Symbol rozmaicie interpretowany w różnych krajach.

W Chinach i w Japonii symbolizuje synowską wdzięczność, poczucie odpowiedzialności rodzinnej.

W Indiach jest posłańcem śmierci.

W Księdze Rodzaju jest symbolem przenikliwości.

W Czarnej Afryce reprezentuje bóstwo opiekuńcze.

Jego pojawienie się w życiu onirycznym może zachęcać do dobrowolnego odosobnienia.

We śnie ten ptak zapowiada niepokój, lęk. Przynosi informację o próbie, o nieszczęściu. Kiedy pojawia się w nocnym życiu, zapowiada kradzież, cudzołóstwo. Z kontekstu snu się dowiemy, czego należy się strzec. Będziemy musieli wykazać się ostrożnością i filozoficznym podejściem. Aby należycie ocenić sytuację, dobrze będzie przyjrzeć się postaciom ze snu, aby nie pozwolić sobą manipulować.

Zobacz również: