Tajemnice snu logo

Sennik Krzyż

Wywodzi się z dawnego narzędzia tortur. Wsparcie i symbol mediacji w komunikacji między niebem a ziemią w czasie i przestrzeni. Każdy nosi swój własny krzyż, czyli toczy walki i przechodzi ziemskie. W ikonografii chrześcijańskiej krzyż wyraża ofiarę. Krzyż to siła i ochrona.

Różne rodzaje krzyży:

W KSZTAŁCIE LITERY T - jego znaczenie wywodzi się z ery hebrajskiej i oznacza wybaczenie kary. Łączy pierwiastek męski i żeński.

JEDNORAMIENNY - widzimy go wszędzie jako wyobrażenie religijne, czy to w formie greckiej, czy łacińskiej. Krzyż grecki w formie kwadratu symbolizuje ideał, prostokątna forma krzyża łacińskiego reprezentuje realizm.

DWURAMIENNY lub lotaryński - jest to albo zachęta dla wszystkich, by cierpieli za grzeszników, albo wyraz odkupienia naszych grzechów.

TRÓJRAMIENNY - od XV wieku jedynie papież ma prawo go używać. W Kościele katolickim ten krzyż stawia papieża na czele hierarchii duchownych, krzyż dwuramienny przysługuje kardynałom i arcybiskupom, a jednoramienny biskupom.

Inne znaczenia krzyża:

krzyż maltański - symbolizuje cztery żywioły i upływ czasu, emblemat Kawalerów Maltańskich.

W Egipcie krzyż tau symbolizował życie wieczne i boskie. Często widzimy taki krzyż w ręku bóstw. Sytuuje on człowieka w bezczasowej przyszłości, antycypując niebiańską szczęśliwość. Jeśli widzimy go we śnie, jest obietnicą wiecznego szczęścia. Jego pojawienie się w życiu onirycznym to zachęta do kontynuowania egzystencji mimo walk, cierpień i upokorzeń.

krzyż w formie X - krzyż dotkliwej próby, stanowiącej część naszej karmy, a więc niemożliwej do uniknięcia.

W Chinach reprezentuje liczbę 10 jako całość cyfr.

W Afryce krzyż wytatuowany symbolizuje cztery punkty kardynalne i cztery drogi do duchów niewidzialnego, dobrych lub złych.

W Ameryce zarówno dla Indian, jak i Europejczyków krzyż romański symbolizuje drzewo życia, łącznik, dzięki któremu energie mogą krążyć między niebem a ziemią.

Swastyka w religii hinduskiej symbol wierzeń i przynależności mistycznej. Od czasów Hitlera także emblemat niemieckiej nazistowskiej partii narodowosocjalistycznej.

Można dojść do wniosku, że krzyż jako symbol mistyczny zajmuje centralną pozycję w symbolice życia wewnętrznego. Jest oparciem dla wierzącego i neofity. Zaprasza do wznoszenia się. Bez względu na to, czy wyraża ideał polityczny, czy religijny, każdy musi indywidualnie usytuować go w swoim życiu onirycznym na tle osobistej symboliki, ponieważ interpretacja krzyża we śnie jest identyczna jak na jawie.

Zobacz również: