Tajemnice snu logo

Sennik Kybele

Widzimy ją na rydwanie ciągniętym przez lwy. Ta alegoria świadczy o mocy rozkazywania. W mitologii rzymskiej utożsamiana z matką bogów. Dzięki macierzyństwu sytuuje się w centrum czterech żywiołów. Symbolizuje Magna Mater i panuje nad siłami zamkniętymi w głębi ziemi. Jest źródłem wszelkiej płodności, zarówno wychodzącej ze śmierci, jak i z odrodzenia i szczęścia na bazię wiedzy mistycznej. Zobaczenie jej jest bardzo pomyślne, czy to pod postacią rycin, czy posągów, co zależy od wyobraźni śniącego.

Zobacz również: