Tajemnice snu logo

Sennik Meluzyna

Meluzyna reprezentuje małżonkę wierną, przywiązaną, płodną, przykładną matkę, żyjącą z mężem kochającym i wspaniałomyślnym, do którego wywyższenia sama się przyczyniła.

Według legendy warunkiem małżeństwa z jej strony było żądanie, by mąż nie oglądał jej w soboty. Mąż przystał na to, ale w miarę upływu czasu rozum mu się zmącił. Rajmond zaczął wątpić w tę cudowną istotę, która zrobiła go królem, a przedtem wielokrotnie wybawiła od śmierci, i nie potrafił uchronić się przed zazdrością. Raz w tygodniu ta wróżka stawała się w połowie wężem, w połowie kobietą i tego właśnie nie mogła nigdy odkryć mężowi.

Pewnej soboty, kiedy już oddaliła się do swojej komnaty, podglądał ją przez dziurkę przebitą w ścianie, widział, jak bierze kąpiel i stwierdził, że jest ona w połowie wężem, w połowie kobietą. Ogarnęła go rozpacz, a zdradzona Meluzyna porzuciła go i wróciła do swej poprzedniej siedziby w wieży zamku.

Płynie stąd wspaniała nauka; jest to opis końca miłości z powodu zazdrości i braku zaufania. W istocie ukochanej jest coś sekretnego i niedostępnego, nawet dla osoby najbliższej. Szacunek wymaga, by nie podglądać tej części istoty, która dopiero idealnie kiełkuje w ciemności, a której potrzeba odizolowania się często pomoże w dokonaniu postępu dzięki medytacji i pełnej przynależności do siebie samej.

Zobacz również: