Tajemnice snu logo

Sennik Miejsce publiczne

znaleźć się w miejscu publicznym - pomieszanie, zamknięcie się w sobie, nieświadome poszukiwania.

Jest to także okres refleksji skoncentrowanej na świętym centrum życia i na sensie tego życia.

Zobacz również: