Tajemnice snu logo

Sennik Mienić się barwami teczy

Zapowiedź nowej szansy, nowych możliwości, koniec okresu czarnego.

Zobacz również: