Tajemnice snu logo

Sennik Migdałowiec

Symbol odrodzenia. Anonsuje dobrobyt i radość. Widzieć kwitnący migdałowiec wiosną: krucha miłość wymagająca szczególnej uwagi, bo to owoc tego drzewa, migdał, świadczy o miłości nieśmiertelnej.

Zobacz również: