Tajemnice snu logo

Sennik Miot

Jest to odbicie boskiej obecności na ziemi.

Miot powstaje za pomocą ognia, czyli miłości, ognia boskiego lub piekielnego, to znaczy miłości dobrej lub złej, świadomie lub nieświadomie. Bardzo ważna jest umiejętność świadomego kierowania ogniem.

widzieć spokojne psy lub ptaki w ich legowisku - zapowiedź postępu i szczęścia.

puste gniazdo, zniszczone lub pełne martwych zwierząt - zapowiada to zawody miłosne i rozstania.

Zobacz również: