Tajemnice snu logo

Sennik Mojżesz

Jako wybawiciel swojego ludu jest symbolem osobowości śniącego, który powinien przeżyć inicjację i stać się mistrzem duchowym. Należy postawić na pierwszym miejscu cnotę, wyzbywając się motywacji materialnych.

Zobacz również: