Tajemnice snu logo

Sennik Motyl

Symbolizuje dojrzałość umysłu, panowanie nad emocjonalnością. Czyż nie mówi się "lekki jak motyl"? Oznacza to umysł eteryczny, wysublimowany, obudzony, niedający się podporządkować materii. Motyl przechodzi od larwalnego stanu gąsienicy, a więc stanu nieświadomego i prymitywnego do przejściowego stanu metamorfozy poczwarki, półświadomego, by następnie osiągnąć pełny rozwój i stać się motylem, czyli osiągnąć dojrzałość, autonomię. Z tej dojrzałości płynie zrozumienie. Prawdziwa wolność to nie nieświadomość ani ucieczka, ale otwarcie się na światło, skąd płynie owo oderwanie się od ludzkich potrzeb tak dalekie od braku elastyczności i zachłanności posiadania, ale świadome tego, że już nie należy więcej tracić czasu na sprawy przemijające. Każdy śniący fruwający po niebie przeżywa lot przypominający symbolikę motyla, z tą jedynie różnicą, że uczestniczą w nim wcześniejsze przeistoczenia, lot ten również jest symbolem odrodzenia.

Zobacz również: