Tajemnice snu logo

Sennik Oaza

Oaza jest symbolem rozwoju duszy odnajdującej w odosobnieniu wewnętrzne zmartwychwstanie. Przemiana na daje możliwość stworzenia własnej wewnętrznej przestrzeni w wyniku oderwania się i medytacji.

widzieć oazę - osiągniesz pewne dochody,

dojść do oazy, gdzie nie ma wody - boisz się podjąć ryzyka, gdyż lękasz się porażki,

Zobacz również: