Tajemnice snu logo

Sennik Odzież

Aspekt zewnętrzny podkreślany przez odzież wyraża wnętrze duszy, jej edukację, stany, pokrewieństwa, zainteresowania i adaptację społeczną. Ubranie jest wymownym językiem, zarówno we śnie, jak i na jawie.

mundur - zmusza do podporządkowania, może mieć czasami aspekt destrukcyjny lub formujący.

W porównaniu z maską istnieje niebezpieczeństwo, że pozwolisz się zasymilować, jeśli odzież nie odpowiada wnętrzu.

zdejmować mundur - wycofywać się spod określonych wpływów z braku identyfikacji lub niemożności identyfikacji.

zdejmować ubranie - wyzwalać się spod wpływu uczuciowego, ideologicznego lub sentymentalnego.

wkładanie odzieży - oznacza coś wręcz przeciwnego.

być dobrze ubranym - wskazuje na przystosowanie do norm społecznych.

być źle ubranym - poczucie niższości, biedy, walczysz z poplątanymi sprawami. Pomyślny sen dla intelektualisty.

widzieć się ubranym formalnie - informacja dla śniącego, że zostanie pozbawiony wolnej woli, co doprowadzi do pewnych ograniczeń.

odzienie w niedopasowanych kolorach - zapowiedź komplikacji.

zbyt duże - mierzysz za wysoko jak na swoje możliwości, niedostosowanie.

być odzianym w szmaty - zapowiedź nędzy, nieszczęścia.

widzieć się w dziecinnych ubrankach - dziecinne zachowanie.

widzieć się bez odzieży - zostaniemy zaskoczeni bez przygotowania lub bez środków do życia w społeczeństwie.

jeśli to nas nie krępuje - nieważne, po prostu pokażemy się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. W przeciwnym razie wyraźne niedostosowanie z powodu nędzy lub stanu depresji.

Zobacz również: