Tajemnice snu logo

Sennik Ogień

Symbolizuje miłosną namiętność w najszerszym znaczeniu.

Ogień i woda to dwa najważniejsze symbole oczyszczające, twórcze. Ogień identyfikuje się z kolorem czerwonym. Jego pora roku to lato. W ciele ludzkim umieszcza się go w pobliżu serca, dlatego jest symbolem miłości.

Istnieją dwa rodzaje ognia: ogień oczyszczający, pochodzący z nieba, ogrzewający i rozjaśniający ducha bez spalania. Ogień niszczycielski bez możliwości regeneracji niesie śmierć i nie może zasilać odnowy.

niewielki jasny ogień - zapowiedź szczęśliwej i uduchowionej namiętności.

olbrzymi jasny lub czerwony ogień - zapowiada kłopoty i perturbacje.

rozpalanie ognia, by ogrzać i oświetlić - zapowiedź zdrowia i szczęścia przeżywanego w atmosferze zrozumienia, pełne zaspokojenie potrzeby kochania.

gasnący ogień - zapowiedź straty uczuciowej lub kłopotów finansowych.

rozpalać ogień, by zniszczyć - dosięgną cię skutki nienawiści, którą rozsiewasz wokół siebie.

ogień rozświetlający ciemności - znak wsparcia w chwili próby, miłości, która nie zostanie zrozumiana i nie będzie trwała.

ogień płonący wysoko lub spadający z nieba - nieprzyjaciele potężni i uplasowani wysoko.

czerwony ogień w nocy - nieuniknione zaangażowanie uczuciowe.

ogień o rozedrganym płomieniu - zapowiedź porywu poddanego wzlotom i upadkom. Obraz niestabilności w miłosnym trwaniu.

zapalać ogień przez pocieranie - związek seksualny.

Zobacz również: