Tajemnice snu logo

Sennik Orzeł

Ten król ptaków, który potrafi wzlatywać do słońca, reprezentuje także wśród ludzi króla.

Orzeł dwugłowy reprezentuje rząd.

Latać na orle to znak awansu.

spostrzec orła - utrudnienie realizacji pragnień, początek innego, ale równie ważnego projektu.

orzeł wzbije się w powietrze - ulecą trudności.

orzeł usiądzie na tobie - znak poważnej choroby lub wielkich niepowodzeń dla osób piastujących władzę.

być ściganym przez orfa w górach - zapowiedź trudności, utrata pracy lub opóźnienie w jej znalezieniu.

zranić orła - niepowodzenie z własnej winy.

zostać zmiażdżonym przez orła - nie angażować się w konflikt z osobą, która wiele może.

urodzić orła - zapowiedź powodzenia ważnego planu, który przyniesie rozgłos.

jeśli kobieta urodzi orła - oznacza, że wyda na świat niezwykłe dziecko.

śmierć orła - zniszczenie, porażka.

Zobacz również: