Tajemnice snu logo

Sennik Owczarnia

Widok stada w owczarni należy potraktować w sensie przenośnym. Oznacza przegrupowanie, czyli zmianę nastawienia w wierzeniach, religii, filozofii, polityce.

jeśli owce się rozbiegają, nie wchodząc do owczarni - odmowa podporządkowania się opinii grupy. Indywidualizm, krytyczne traktowanie cudzej opinii.

Zobacz również: